Exempel på funktionslösningar..

11.05.2018

Vi finansierar kompletta funktioner och även enskilda behov som utgör en del av en funktion. Vi vet att mjuka tjänster och produkter alltid hänger ihop för att bilda smarta lösningar så vi gör ingen skillnad. Med oss som partner kan ni paketera och hyra funktioner oavsett innehåll eller bransch som ni verkar inom

En funktionslösning är en sammansättning av olika produkter, tjänster, material, händelser och moment som tillsammans utgör en viktig del i en verksamhet. Oavsett verksamhetens karaktär eller branschtillhörighet.

Exempel på funktionslösningar:

  • IT-driften av ett företag
  • Integrerade IT-projekt i verksamheten
  • Web-baserade marknadsföringsprojekt
  • En komplett produktionslina
  • En fullt utrustad tjänsteman
  • En fullt utrustad arbetsledare
  • Maskinparken i ett utvecklingsprojekt

Kostnadsfri rådgivning

Står du inför ett finansieringsbehov inför ett kommande eller pågående projekt? Välkommen att Kontakta oss för mer information