Vi är nya och vi tänker nytt..

30.05.2018

Vi är nya och vi tänker nytt. Vi tänker i de kundperspektiv och lösningar som vi är vana med. Vi har en gedigen erfarenhet från såväl leverantörs- och marknads- sidan som från finansmarknaden.

Vårt fokus på nya möjligheter med verksamhetsbaserade funktions- lösningar är lika självklart som att de ska kunna hyras.

Nu kan de det- det är det som gör oss smartare!

Exempel funktionslösningar

  • En produktionslina
  • En fullt utrustad anställd
  • IT-driften av ett företag
  • Omläggningen av en produktionslina
  • Kostnadsutjämning i säsongsverksamheter
  • Maskinparken i ett utvecklingsprojekt

Det du vill ha full kontroll på!

Kostnadsfri rådgivning

Står du inför ett finansieringsbehov inför ett kommande eller pågående projekt? Välkommen att kontakta oss för mer information