Vi är smartare än banken..

04.04.2018

Det vanligaste är att vända sig till en bank när man vill finansiera en ide. Det är inte så konstigt - det har varit det enklaste sättet att få kapital för att sätta grunden för just din idé. Men det är inte så mycket mer än ett verktyg för att finansiering - det ingår ingen typ av rådgivning, inget mer samarbete eller dylikt. Det enda relationen man har kvar med banken efteråt är återbetalningen. 

Vi jobbar på ett koncept som är mer långsiktigt än så. Vi erbjuder en helhetslösning, där finansieringen bara är första steget i en process som kommer hjälpa din organisation framåt.

En helhetslösning som baseras på långa samarbeten

Ett samarbete för en organisation är mer än att bara finansiera. Vi tror på en helhetslösning där finansieringen bara är början. Vare sig du har kompletta funktioner eller endast enskilda behov du behöver ta del av, så finns vi där hela vägen. Vi anser att det är obligatoriskt för att lyckas - se oss som en företagsmentor som inte bara erbjuder kapital, utan faktiskt finns där med råd och hjälp under hela processens gång. Det spelar ingen roll vilken bransch er organisation tillhör - vi har expertisen som krävs för att maximera potentialen för just din organisation. Vilka problem som än uppstår så kommer vi arbeta tillsammans för att lösa det på ett tillfredställande för er.

Nätverksskapande och kontakter

En central del i alla organisationer är nätverksskapande - vi vågar nästan sträcka oss så långt som att säga att det är det viktigaste. Vi på Smartprovider tror på en helhetslösning som där man jobbar ur ett fullständighetsperspektiv - genom att hjälpa er med samtliga enheter i organisationsskapandet, så ingår nätverksskapande också. Genom att vägleda er till rätt kontakter, och assistera i ett närverksskapande med leverantörer, kunder och organisationer som på något sätt relaterar till er organisation, så kommer vi hjälpa er till ett bättre resultat. Vi vill inte jämföra oss med en bank, för finansieringen är bara en liten del i vårt tjänsteutbud. Vi erbjuder helhetslösningar, där vi är med ifrån start till slut, för att hjälpa er att skapa och ta vara på era egna möjligheter.